Igrzyska Wiedzy 2014 / VI kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Maksymilian Wirowski
Przedmioty:Język angielski
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / VI kl. SP
Początek:2014-12-04 18:57:42
Koniec:2014-12-04 19:30:11
Czas trwania:32:29
Maksymalna liczba punktów:100
Uzyskane punkty:80.58
Wynik: 81%Pytanie z: #1

Połącz obrazki z wyrazami.

1    clean ...
...
2    dirty ...
...
3    fat ...
...
4    thin ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Połącz wyraz z obrazkiem.

1    a fox ...
...
2    a cow ...
...
3    a deer ...
...
4    an eagle ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #3

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. He is watching TV at the moment.
2.  We are eating breakfast.
3. With scissors you can cut paper.
4. There is a lamp next to a bed.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #4

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. There are very few books in the reading room.
2. What time is it? It is half past five.
3. He jumps over the river.
4. John can play the trumpet very well.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #5

Wybierz i zaznacz, które z wyrazów związane są z wypoczynkiem nad morzem.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa sea
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa sun
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźsunglasses
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa swimsuit
a snowman

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #6

Wybierz i zaznacz przedmioty, które związane są z kuchnią.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa refrigerator
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa tea pot
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźan oven
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa pan
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa glass
a pen

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #7

Uporządkuj wyrazy według kolejności.


  This

2
  car

3
  is

4
  the

5
  most

6
  expensive

7
  of

  all

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1.88Pytanie z: #8

Wybierz właściwą odpowiedź na pytanie.

Where did you go last week?

Prawidłowa odpowiedź I went camping in the countryside.
I go to the cinema.
I goed home.
Yes, I did.
I was very happy.
No, I was not.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #9

Wybierz i zaznacz zdanie, które ma takie samo znaczenie jak zdanie poniżej.

Rome is more beautiful than Paris.

Prawidłowa odpowiedź Paris is not as beautiful as Rome.
Paris is not beautiful.
Rome is as beautiful as Paris.
I don't like Rome.
Paris is the most beautiful.
I have never been to Rome.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #10

Uporządkuj wyrazy według odpowiedniej kolejności.


  How

  many

3
  carrots

4
  are

5
  there

6
  in

7
  the

  fridge?

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.06Pytanie z: #11

My sister is very tall. She's at least 180 cm. EveryoneAll people likes my sister. She's very popular. One of her hobbies is playing tennis.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #12

Hello my name is Carl and this is my flat. There are three bedrooms, a bathroom, a toilet, a kitchen, a living room and a big hall.
My room isn't very big. There is a chair, a bed, a desk and a small table. In my kitchen there are three chairs, a fridge, a big table, a dishwasher and a small cupboard. As you can see my flat isn't very big but I like my flat very much.

1. Where does Carl live?

Prawidłowa odpowiedź2. How many bedrooms are there?

Prawidłowa odpowiedź3. Is there a TV set in Carl's bedroom?

Prawidłowa odpowiedź4. Where is a small cupboard?

Prawidłowa odpowiedź5. Does Carl like his flat?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #13

What sport does he practise?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #14

Odpowiedz na pytanie.

What festival is on the 31st of October?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #15

Uzupełnij zdania brakującym słowem.

We have school fromon Monday to Friday. Our lessons start at eight o'clock. After school we go toin the swimming pool where we have our physical education. on Saturday we usually stay at home and relax.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #16

Uzupełnij wyrazy brakującą literą.

A vpet is a person who looks after sick animals. This job is very difficult and time consuming.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3.5Pytanie z: #17

Uzupełnij zdanie wybierając właściwą formę czasownika.

1. They are playing cards in their room at the moment.
2. Did you see Mr Jackson last week?
3. When were you in London?
4. I have seensaw this film many times since I washave been a child.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1.8Pytanie z: #18

Odpowiedz na pytanie jakie zwierzę wydaje następujące odgłosy.

1. What animal say: "cock-a-doodle-doo"

Prawidłowa odpowiedź2. What animal say: "neigh"

Prawidłowa odpowiedź3. What animal say: "woof"

Prawidłowa odpowiedź4. What animal say: "twit-twoo"

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.25Pytanie z: #19

Hello, my name is Mary. I live in London. I am eleven years old. My surname is Wilson. I am a student but I am on holiday at the moment. I am on holiday in France. I like France very much but I don't speak French.

1. Where does Mary live?

Prawidłowa odpowiedź2. How old is Mary?

Prawidłowa odpowiedź3. Where is Mary at the moment?

Prawidłowa odpowiedź4. What language does she speak?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #20

Do którego z domów w Hogwarcie został przydzielony Harry Potter?

Prawidłowa odpowiedź Gryffindor
Ravenclaw
Slytherin
Hufflepuff

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #21

Godziny przedpołudniowe odróżnia się od popołudniowych dodając np.: skrót PM, co oznacza godziny popołudniowe a jaki skrót zastosujemy dla oznaczenia godzin porannych/przedpołudniowych?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #22

Zaznacz wyrazy związane z zakupami.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźsupermarket
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźgreengrocer's
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźbutcher's
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźsale
police station

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #23

Połącz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

1    bad ...
... good
2    big ...
... small
3    cold ...
... hot
4    light ...
... dark
5    difficult ...
... easy
6    silly ...
... clever

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #24

Wybierz słowo pasujące do tekstu.

This is a park. Sam's cat is on a big tree. Sam isn't thin, he is fat. He is crying. He is unhappy because his cat can't jump from that tree.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #25

Z rozsypanych wyrazów ułóż poprawne zdanie.


  I

  will

3
  meet

4
  you

  outside

  the

  cinema

  at

  7

  o'clock.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.88Pytanie z: #26

Zadecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy faszywe.

1.The taxis in London are red.
2.The taxis in New York are yellow.
3.The school in England usually starts at 6 o'clock.
4.Another name for football is darts.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #27

Peter Wilson's hobby is listeninglisten to the music and readingreads books. He can also playplays some musical instruments.
He plays piano very well. Many years ago he was a student at the National School of Music.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 1.6Pytanie z: #28

Wstaw brakujący wyraz a, an, the.

Sylvia is a secretary. She works in an office. She goes to work in the morning. She loves her job because her boss is a kind man.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #29

Jak się nazywa zwierzę widoczne na obrazku?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #30

Wybierz właściwą formę przymiotnika.

1. "La Bella" is the best Italian restaurant in town.
2. This is the oldest building in London.
3. Our garden is larger than Jim's.
4. The climate in Africa is hotter than the climate in Europe.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #31

Ktoś dziękuje ci za prezent / za udane spotkanie; co powiesz w takiej sytuacji.
Zaznacz właściwe odpowiedzi.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźYou're welcome.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźIt was my pleasure.
It was very boring.
Never mind.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0.5Pytanie z: #32

Uporządkuj wyrazy tak aby powstało zdanie.


  Pass

2
  me

3
  a

4
  can

5
  of

6
  Coke

7
  from

8
  the

  fridge.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2.62Pytanie z: #33

Połącz wyrazy (czasowniki) o przeciwnych znaczeniach.

1    to start ...
... to stop
2    to open ...
... to close
3    to laugh ...
... to cry
4    to ask ...
... to answer
5    to sit down ...
... to stand up
6    to come ...
... to go out
7    to work ...
... to play

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #34

Zaznacz czasownik, który posiada formę nieregularną w czasie przeszłym.

Prawidłowa odpowiedź to read
to listen
to play
to want
to like

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #35

Przeczytaj tekst i zadecyduj czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

It is really cold today. It is snowing heavily. My family went to a shop to buy the Christmas Tree. My younger brother made a snowman in the garden and I decorated the Christmas tree. 
Christmas is so beautiful time when we can spend time together at home.

1.It is summer.
2.It's Christmas time.
3.Younger brother decorated the Christmas tree.
4.They spend the Christmas time at school.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #36

Przeczytaj tekst a następnie wybierz odpowiedź na pytania.

John, Kate, Luisa and I are planing a trip to London. We have booked our hotel and flights but we haven't decided what we want to do there when we get to London.
John is crazy about history so he wants to see the Tower of London and the Tower Bridge. Kate is interested in royal family so she would like to see the Buckingham Palace and the Changing of the Guard. Luisa hates history but she loves having fun so she wants to ride on the London Eye but there is a problem Kate and I are scared of heights. I would like to go shopping. There are a lot os shops I want to see.

1. Where are they going?

Prawidłowa odpowiedź2. What is John interested in?

Prawidłowa odpowiedź3. Who wants to see the Changing of the Guard?

Prawidłowa odpowiedź4. Who doesn't want to ride on the London Eye?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)