Igrzyska Wiedzy 2014 / III kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Nikola Orzech
Przedmioty:Informatyka i TI
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / III kl. SP
Początek:2014-12-02 15:01:43
Koniec:2014-12-02 15:24:15
Czas trwania:22:32
Maksymalna liczba punktów:50
Uzyskane punkty:43.9
Wynik: 88%Pytanie z: #1

Jakie klawisze należy nacisnąć, aby otrzymać podane słowa? Rozszyfruj je i zapisz.

1    źrebię ...
... Alt + x, r, e, b, i, Alt+e
2    wejście ...
... w, e, j, Alt + s, c, i, e
3    łódka ...
... Alt + l, Alt + o, d, k, a
4    źdźbło ...
... Alt + x, d, Alt + x, b, Alt + l, o
5    żółty ...
... Alt + z, Alt + o, Alt + l, t, y
6    różowy ...
... r, Alt + o, Alt + z, o, w, y

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #2

Uporządkuj poniżej nazw przeglądarek internetowych w kolejności alfabetycznej.


  Firefox

  Google Chrome

  Internet Explorer

  Opera

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #3

Dokończ zdanie: Arial, Calibri, Times to nazwy ...

programów graficznych
Prawidłowa odpowiedź czcionek
styli nagłówka
obrazków

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #4

Jakie narzędzia  programu Word zostały użyte do napisania podanego zdania.

Już niedługo będą ferie zimowe.

Kursywa i Podkreślenie
Kursywa
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźPogrubienie
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźPodkreślenie

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #5

Napisz, jak nazywają się obrazki, które możesz wstawić w edytorze tekstu, korzystając z danego narzędzia pokazanego na rysunku: 

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #6

Poniższe zdania dotyczą zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe.

1.Nigdy nie podaje swoich danych (imię, nazwisko, adres).
2.Nigdy nie podaje informacji na temat sposobu spędzania czasu wolnego.
3.Nie umawiam się z obcymi przez internet.
4.Korzystam z internetu tylko od święta.
5.Gdy nie ma rodziców, mogę odwiedzać strony dla dorosłych.
6.Korzystam z internetu pod opieką osób starszych.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #7

Uzupełnij zdania ze znajomości edytora tekstu Word.

Zdanie zaczynamy z dużej litery i w tym celu wciskamy Caps lock. Aby przejść do nowego wersu wciskamy Enter. Aby skasować błędną literę lub słowo wciskamy Backspace.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #8

Do wyrażenia emocji w internecie służą tzw. emotikony, czyli buzie tworzone z różnych znaków. Mogą one oznaczać uśmiech :-), niezadowolenie :-(, lub zdziwienie :-O.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #9

Do podanych funkcji dopisz elementy zestawu komputerowego.

1. Dzięki nim słyszysz muzykę i dźwięk.

Prawidłowa odpowiedź2. Przenosi obraz z komputera na papier.

Prawidłowa odpowiedź
Prawidłowa odpowiedź


3. Za jego pomocą komunikujesz się z komputerem.Prawidłowa odpowiedź


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #10

Każdy użytkownik internetu powinien przestrzegać zasad dobrego zachowania w sieci, aby ułatwić sobie i innym. Zbiór takich zasad nazywamy?

Odpowiedź:
netykietą lub netykieta

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #11

Program PowerPoint i Word służą do tworzenia prezentacji multimedialnych. Na pierwszym slajdzie znajduje się zawsze tytuł prezentacji. Aby urozmaicić prezentację, można do tekstu lub obrazów dołączyć animację lub afirmację lub alienacjęmuzyke.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #12

Przyjrzyj się urządzeniom pokazanym na rysunkach i do każdego dopasuj nazwę.

1    ...
... Kalkulator
2    ...
... Telefon komórkowy
3    ...
... Pendrive
4    ...
... Laptop
5    ...
... Modem
6    ...
... Tablet

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #13

Odpowiedz na pytania związane z programem Paint.

1.Pędzel to narzędzie do malowania w programie malarskim.
2.W celu zaznaczenia całego tła obrazu należy użyć narzędzia: Wypełnij kolorem.
3.W programie Paint nie można pisać tekstu.
4.W programie Paint można zmienić wielkość obrazu.
5.Obrazów utworzonych w edytorze graficznym nie można drukować.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.4Pytanie z: #14

Odpowiedz na pytania dotyczące programu Pixlr.

1. Program Pixlr jest:

Prawidłowa odpowiedź2. Aby móc używać program Pixlr, należy:Prawidłowa odpowiedź

3. W programie Pixlr prace utworzone:

Prawidłowa odpowiedź4. W programie tym:

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #15

Skrót klawiszy Ctrl + P oznacza:

Prawidłowa odpowiedź drukuj
kopiuj
zaznacz

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #16

Ludzie często na całym Świecie porozumiewają się w sposób wirtualny, za pomocą komunikatorów internetowych. Najbardziej popularnym komunikatorem w Polsce jest Gadu-Gadu pozwala na bezpośredni kontakt z przyjaciółmi. Innym przykładem jest np. TlenOzon, który posiada funkcję rozmowy video, jak również rozmowy przez mikrofon.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #17

Uporządkuj podane adresy strony internetowych od najkrótszego do najdłuższego.


  http://moje.pl

  http://www.klasa.pl

  http://www.igrzyskawiedzy.pl

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #18

W nazwach folderów i plików nie wolno stosować następujących znaków:

Prawidłowa odpowiedź / : | ? , < >
a b d e
1 2 3 4

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)