Igrzyska Wiedzy 2014 / III kl. SP / Wyniki
Uczestnik:adam warząska
Przedmioty:Język angielski
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / III kl. SP
Początek:2014-12-10 18:59:12
Koniec:2014-12-10 19:11:58
Czas trwania:12:46
Maksymalna liczba punktów:50
Uzyskane punkty:48.17
Wynik: 96%Pytanie z: #1

Połącz obrazek z wyrazem:

1    winter ...
...
2    spring ...
...
3    summer ...
...
4    autumn ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Połącz wyrazy z obrazkiem:

1    a finger ...
...
2    a foot ...
...
3    a neck ...
...
4    a mouth ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #3

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. That is an old watch.
2. This is a big house.
3. My t-shirt is orange.
4. He's a young man.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #4

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. They have two sons and one daughter.
2. This is my new mobile phone. It's blue.
3. She's got long hair.
4. There' s number eleven on the door.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.25Pytanie z: #5

Które z wyrazów związane są z członkami rodziny.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa mother
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa father
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa son
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźgrandparents
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźuncle
a boss

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #6

Zaznacz które z wyrażeń możesz użyć na początku rozmowy.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźHello!
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźHi!
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźGood morning.
See you.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźGood evening.
Good bye.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.67Pytanie z: #7

Uporządkuj wyrazy według kolejności.


  He

  can

  not

  swim.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #8

Wybierz właściwą odpowiedź na pytanie.

How are you?

Prawidłowa odpowiedź I am fine. Thanks.
My name is Jill.
No, I am not.
It is yellow.
I am a boy.
Yes, it is.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #9

Wybierz właściwą odpowiedź na pytanie.

Where is the computer?

Prawidłowa odpowiedź It is on the table.
He is on the chair.
She is old.
No, they aren't.
It is silver.
Yes, it is.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #10

Uporządkuj wyrazy według kolejności.


  Linda

  is

  a

  young

  girl.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #11

Jak się nazywa zwierzę widoczne na obrazku?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #12

Seven days are in a week. Monday is the first day of a week. The weekend starts on Saturday and it finishes on Sunday.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #13

Wybierz właściwą odpowiedź na pytanie:

 What's your name? 

Prawidłowa odpowiedź My name is Helen.
She is Helen.
He is Helen.
It is Helen.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #14

Hello my name is Mark. I have three pets at home. I have a dog, a cat and a rabbit.
My dog's name is Joe. He is very friendly and I like playing with him. Joe is five years old so he is not a very young dog.
My cat's name is Kitty. She is a cat with a black fur. She likes sleeping very much.
My rabbit's name is Carrot. He is very funny animal. He lives in my room.

1. Mark has ...... pets at home.

Prawidłowa odpowiedź
2. Joe is a ....... .

Prawidłowa odpowiedź
3. Joe likes ...... .

Prawidłowa odpowiedź
4. Kitty has a ..... fur.

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.25Pytanie z: #15

A frog can jump. A monkey can climb. A bird can fly.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #16

Prawidłowo połącz obrazki:

1    six ...
...
2    two ...
...
3    five ...
...
4    eight ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #17

Wybierz właściwą odpowiedź na pytania.

1. Jak się z kimś pożegnasz?

Prawidłowa odpowiedź2. Co powiesz, żeby ktoś się zatrzymał?

Prawidłowa odpowiedź3. Jak się kogoś zapytasz, jak się nazywa?

Prawidłowa odpowiedź4. Jak się zapytasz: co widzisz na obrazku?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #18

Odpowiedz na pytania związane z obrazkami.
1.  2.      3.     4.

1. Co widzisz na pierwszym obrazku?

Prawidłowa odpowiedź2. Co widzisz na drugim obrazku?

Prawidłowa odpowiedź3. Co widzisz na trzecim obrazku?

Prawidłowa odpowiedź4. Co widzisz na czwartym obrazku?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)