Igrzyska Wiedzy 2014 / II kl. szkoły średniej / Wyniki
Uczestnik:Magdalena Lenczewska
Przedmioty:Język polski i literatura
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / II kl. szkoły średniej
Początek:2014-12-10 22:30:07
Koniec:2014-12-10 23:03:48
Czas trwania:33:41
Maksymalna liczba punktów:100
Uzyskane punkty:92
Wynik: 92%Pytanie z: #1

Połącz gatunek literacki (po lewej) z jego krótką definicją (po prawej).

1    ballada ...
... gatunek łączący w sobie elementy liryki (nastrojowość), epiki (narrację) i dramatu (dialogi)
2    sonet ...
... kunsztowna kompozycja utworu literackiego złożona z czternastu wersów
3    nowela ...
... krótki utwór literacki pisany prozą, charakteryzuje się mocno zarysowanym punktem kulminacyjnym
4    epopeja narodowa ...
... utwór mający duże znaczenie dla ogółu narodu
5    oda ...
... utwór liryczny charakteryzujący się wzniosłością stylu i tematu, sławiący ideę, wydarzenie, czas
6    opowiadanie ...
... krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzuje się luźniejszą kompozycją i obecnością bohaterów drugoplanowych

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #2

Wskaż, czy dane zdanie jest prawdziwe (zaznacz: Prawda), czy fałszywe (zaznacz: Fałsz). Zadanie dotyczy epok literackich.

1.Bohater romantyczny to postać, która jest wyobcowana, niezrozumiana, doświadczyła zawodu miłosnego.
2.Ballada to gatunek synkretyczny.
3.W czasach pozytywizmu szczególny nacisk kładziono na indywidualizm.
4.Adam Mickiewicz nie pisał sonetów.
5.Pozytywizm zapoczątkował Auguste Comte.
6.Pozytywiści uważali, że jedyną prawdziwą wiedzą była wiedza naukowa.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3.33Pytanie z: #3

Kto jest autorem Jądra ciemności?

Prawidłowa odpowiedź Joseph Conrad
Fiodor Dostojewski
Bruno Schulz
Emil Zola

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #4

Poniżej znajduje się fragment utworu Hymn Juliusza Słowackiego. Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Smutno mi, Boże! - Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowéj wodzie
Gwiazdę ognistą...
Choć mi tak niebo ty złocisz i morze,
Smutno mi, Boże!
 
Jak puste kłosy, z podniesioną głową
Stoję rozkoszy próżen i dosytu...
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,
Ciszę błękitu.
Ale przed tobą głąb serca otworzę,
Smutno mi, Boże!

1. Jaka pora dnia jest opisana w "Hymnie"?Prawidłowa odpowiedź


2. Wybierz, który środek stylistyczny NIE występuje w wierszu.

Prawidłowa odpowiedź


Prawidłowa odpowiedź

3. Jak można zrozumieć słowa "stoję rozkoszy próżen"?


Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #5

Uporządkuj tytuły dzieł w kolejności ich powstawania. Zacznij od najstarszego.


  "Cierpienia młodego Wertera"

  "Romantyczność"

  "Dziady cz. III"

  "Zbrodnia i kara"

  "Lalka"

  "Ludzie bezdomni"

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #6

Co to jest onomatopeja?

Odpowiedź:
wyraz dźwiękonaśladowczy lub wyraz dźwiękonaśladowczy.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #7

Połącz gatunek publicystyczny (po lewej) z jego definicją (po prawej).

1    artykuł ...
1
... wypowiedź publicystyczna na aktualne tematy, podporządkowana głównej tezie
2    felieton ...
... krótki utwór publicystyczny utrzymany w osobistym tonie, często żartobliwy
3    reportaż ...
... sprawozdanie z konkretnego wydarzenia
4    komentarz ...
4
... wypowiedź publicystyczna na aktualny temat, autor mocno trzyma się swojego stanowiska
5    esej ...
5
... obszerny utwór publicystyczny, charakteryzujący się dużą erudycją autora i swobodną kompozycją
6    wywiad ...
... rozmowa przeprowadzona - i najczęściej spisana - przez dziennikarzy z ciekawą osobą

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #8

Wybierz, które z podanych niżej elementów są znakami niewerbalnymi.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźskinienie głową
zostawienie notatki z listą zajęć
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźprzysunięcie się do rozmówcy
wiadomość sms
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźodwracanie wzroku
rozmowa przez telefon

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #9

Wskaż, czy dane zdanie jest prawdziwe (zaznacz: Prawda), czy fałszywe (zaznacz: Fałsz). Zadanie dotyczy epok literackich.

1.W dobie średniowiecza popularnym motywem w literaturze i sztuce był danse macabre.
2.Jednym z antycznych poetów, których dzieła przetrwały do naszych czasów, jest Horacy.
3.W czasach renesansu w literaturze polskiej odżyło zainteresowanie wierzeniami ludowymi.
4.W oświeceniu żaden z polskich autorów nie pisał bajek.
5.Średniowiecznych twórców fascynowały postaci rycerza i ascety.
6.Człowiekiem renesansu nazywamy człowieka o bardzo wąskich zainteresowaniach.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3.33Pytanie z: #10

Jaki element przyrody niespodziewanie poruszył się w dramacie Makbet Williamia Shakespeare'a?

góra
rzeka
Prawidłowa odpowiedź las
wodospad

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #11

Którego członka rodziny zabija Edyp, bohater Króla Edypa Sofoklesa?

brata
kuzyna
dziadka
Prawidłowa odpowiedź ojca

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #12

Kto jest autorem Psałterza Dawidów?

Prawidłowa odpowiedź Jan Kochanowski
Mikołaj Sęp Szarzyński
Cyprian Kamil Norwid
Leopold Staff

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #13

W jakim języku napisana została Bogurodzica?

łacińskim
greckim
niemieckim
Prawidłowa odpowiedź polskim

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #14

Poniżej znajduje się Tren VIII Jana Kochanowskiego. Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
     Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim.
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
     Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
     Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować
     Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
     I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
     Nie masz zabawki, nie masz rośmiać sie nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
     A serce swej pociechy darmo upatruje.
 

1. Kim dla Kochanowskiego była Orszulka?Prawidłowa odpowiedź


2. Co oznacza słowo "zawżdy"?

Prawidłowa odpowiedź
3. Słowa, które wyszły już z użycia, np.: "wszytki", to:


Prawidłowa odpowiedź4. Czemu były poświęcone treny?Prawidłowa odpowiedźPunkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #15

Kto jest autorem pieśni, która nosi tytuł Exegi monumentum aere perennius?

Prawidłowa odpowiedź Horacy
Owidiusz
Sofokles
Ajschylos

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #16

Uporządkuj tytuły dzieł w kolejności ich powstawania. Zacznij od najstarszego.


  "Iliada"

  "Król Edyp"

3
  "Bogurodzica"

4
  "Lament świętokrzyski "

  "Tren VIII"

  "Do trupa"

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.67Pytanie z: #17

Czym się różni perswazja od manipulacji?

niczym, to synonimy
odbiorca jest świadomy manipulacji, a perswazji nie
Prawidłowa odpowiedź odbiorca jest świadomy perswazji, a manipulacji nie
nadawca świadomie stosuje perswazję, a nie zdaje sobie sprawy z manipulacji

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #18

Co to jest parafraza?

dosłowne przytaczanie czyichś słów
Prawidłowa odpowiedź zmodyfikowana wersja czyichś słów lub utworu, zachowująca ten sam sens
podsumowanie czyichś słów, tekstu itp.
inaczej: konspekt

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #19

O czym opowiadają Dzieje Tristana i Izoldy, będące rekonstrukcją legendy związanej z cyklem arturiańskim?

Prawidłowa odpowiedź o tragicznej miłości Tristana i Izoldy
o szczęśliwej miłości Tristana i Izoldy
o rodzeństwie: rycerzu Tristanie i księżniczce Izoldzie
o życiu dwojga prostych ludzi w XII wieku

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #20

Wskaż, którzy z podanych niżej bohaterów występują w Hamlecie autorstwa słynnego angielskiego pisarza.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźLaertes
Lady Makbet
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźOfelia
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźHoracy
Puk
Helena

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #21

Podaj tytuł epopei narodowej, której autorem jest Adam Mickiewicz.

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #22

Poniżej znajduje się utwór W Weronie Cypriana Kamila Norwida. Odpowiedz na pytania pod tekstem.

I
Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu.

II
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów --
I gwiazdę zrzuca ze szczytu;

III
Cyprysy mówią, że to dla Julietty,
Że dla Romea -- ta łza znad planety
Spada... i groby przecieka;

IV
A ludzie mówią, i mówią uczenie,
Że to nie łzy są, ale że kamienie,
I -- że nikt na nie... nie czeka

1. Czym jest wymienione w wierszu "łagodne oko błękitu"? Weź pod uwagę porę dnia opisaną w utworze.

Prawidłowa odpowiedź
2. Do dzieła czyjego autorstwa nawiązuje wiersz?


Prawidłowa odpowiedź3. Czym jest opisana "łza znad planety"?
Prawidłowa odpowiedź


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #23

Uzupełnij luki. Zadanie dotyczy czasu trwania poszczególnych epok literackich.

Na okres od V do XV wieku przypada okres nazywany średniowieczem lub wiekami średnimi lub średniowiecznym lub średniowieczestarożytność.
Od XV do XVI wieku to już renesans, czyli inaczej odrodzenie.
Z kolei koniec lat osiemdziesiątych XVI wieku do 1730 roku to epoka barok.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2.67Pytanie z: #24

Jaki - obok epiki i dramatu - jest trzeci rodzaj literacki?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #25

Kto jest autorem Sonetów krymskich?

Zygmunt Krasiński
Juliusz Słowacki
Cyprian Kamil Norwid
Prawidłowa odpowiedź Adam Mickiewicz

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #26

Kto jest głównym bohaterem Lalki Bolesława Prusa?

Prawidłowa odpowiedź Stanisław Wokulski
Tomasz Judym
Józef Odrowąż
Cezary Baryka

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #27

Jaką zbrodnię popełnił Rodion Raskolnikow, główny bohater Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego?

okradł prostytutkę
Prawidłowa odpowiedź zabił lichwiarkę
okradł lichwiarkę
zabił prostytutkę

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #28

Podaj tytuł dzieła Stanisława Wyspiańskiego, w którym występuje postać Chochoła.

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #29

Wybierz, które z podanych postaci występują w Lalce Bolesława Prusa.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźIzabela Łęcka
Tomasz Judym
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźRzecki
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźPrezesowa Zasławska
Joanna Podborska
Salomea Brynicka

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #30

Podaj tytuł powieści, za którą Władysław Reymont dostał literacką nagrodę Nobla w 1924 roku.

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #31

Uzupełnij luki. Zadanie sprawdza Twoją znajomość literatury światowej.

Miguel Cervantes jest autorem powieści, pt.: Don Kichot.
Mistrz i Małgorzata to powieść, której autorem jest Michaił Bułhakow.
Autorem Procesu jest Franz Kafka.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #32

Wybierz gatunki literackie znajdujące się w obrębie liryki.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźpsalm
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźelegia
poemat heroikomiczny
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźoda
opera
epos

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #33

Spośród podanych miejsc wybierz te, które odwiedził Kordian, tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźDover
Moskwa
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźWarszawa
Madryt
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźMont Blanc
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźRzym

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.5Pytanie z: #34

Jakie słowa miał wypowiedzieć Faust, by diabeł mógł zabrać jego duszę?

nie cały umrę
Prawidłowa odpowiedź trwaj chwilo, jesteś piękna
niech się dzieje wola nieba
chwytaj dzień

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #35

Kto jest autorem Boskiej komedii?

Thomas Mann
Jan Chryzostom Pasek
Johann Wolfgang Goethe
Prawidłowa odpowiedź Dante Alighieri

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #36

Autorem którego z poniższych utworów jest Gustaw Flaubert?

Cudzoziemka
Prawidłowa odpowiedź Pani Bovary
Madame Butterfly
Mistrz i Małgorzata

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)