Igrzyska Wiedzy 2014 / VI kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Błażej Sobiecki
Przedmioty:Informatyka i TI
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / VI kl. SP
Początek:2014-12-08 20:16:53
Koniec:2014-12-08 20:43:58
Czas trwania:27:05
Maksymalna liczba punktów:100
Uzyskane punkty:89
Wynik: 89%Pytanie z: #1

Który zestaw zawiera nazwy przeglądarek internatowych:

Opera, Netscape Navigator, Linux.
Mozilla Firefox, Linux, Opera.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźMozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźNetscape Navigator.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Jak nazywamy obraz w którym obiekty są umieszczone w trójwymiarowej przestrzeni?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #3

Do wyrażenia emocji w internecie służą tzw. emotikony, czyli buzie tworzone z różnych znaków. Mogą one oznaczać uśmiech :-), niezadowolenie :-(, lub zdziwienie :-O.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #4

Urządzenie peryferyjne, to:

Urządzenie wyjściowe.
Urządzenie wejściowe.
Prawidłowa odpowiedź Urządzenie wyjściowe i wejściowe.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #5

Schowek w komputerze to:

Wydzielone miejsce w pamięci operacyjnej komputera do tymczasowego przechowywania niepotrzebnych wirusów.
Prawidłowa odpowiedź Wydzielone miejsce w pamięci komputera do tymczasowego przechowywania danych.
Wydzielone miejsce w pamięci zewnętrznej komputera służące do tymczasowego przechowywania danych.
Wydzielone miejsce w pamięci zewnętrznej komputera służące do tymczasowego przechowywania wirusów.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #6

Abakusem, na pewno nie jest:

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźnowoczesny komputer
liczydło
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźklawiatura

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #7

Odpowiedz na pytania z arkusza kalkulacyjnego

1.Komórka jest najmniejszym elementem arkusza kalkulacyjnego.
2.Jest to program służący do wykonywania obliczeń i rysowania wykresów.
3.Formuła =A1*B1 oznacza sumę liczb z komórek A1 i B1.
4.W arkuszu można wykonywać tylko wykresy słupkowe i kołowe.
5.Arkusz kalkulacyjny to inna nazwa programu Kalkulator.
6.Ikoną arkusza kalkulacyjnego jest czerwona litera A.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #8

Narzędzia programu Paint pogubiły swoje nazwy. Połącz odpowiednie obrazki narzędzi z ich nazwami.

1    Lupa ...
...
2    Gumka ...
...
3    Ołówek ...
...
4    Selektor kolorów ...
...
5    Tekst ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #9

W szkole pani Ani zadała zadanie połączenia elementów jakie posiada pulpit z ich nazwami. Okazało się, że nie jest to takie proste. Pomóż wykonać zadanie dziewczynce.

1    ikona ...
... symbol oznaczający katalog lub plik.
2    pasek zadań ...
... element posiada przycisk Start, jak również przycisk wszystkich otwartych programów i dokumentów.
3    zasobnik systemowy ...
... element znajdujący się po prawej stornie paska zadań, może np. posiadać zegar.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #10

Jakiego programu użyjesz do wykonania obliczeń oraz narysowania wykresu?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #11

Co oznacza z angielskiego słowo Insert?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #12

Które urządzenia oparte są na technologii komputerowej. Przy każdym urządzeniu zaznacz Prawda lub Fałsz.

1.Odtwarzacz CD
2.Obraz ścienny
3.Kalkulator
4.Telefon komórkowy
5.Cyfrowy aparat fotograficzny
6.Zegar słoneczny

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #13

Palmtop, to urządzenie służące:

głównie do grania w gry
Prawidłowa odpowiedź zapisywania różnych wiadomości, adresów, terminów spotkań
służące do nagrywania i odtwarzania dźwięku

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #14

Wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy komputera nazywamy:

software
firmware
Prawidłowa odpowiedź hardware

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #15

Wybierz nazwę pierwszego komputera, który został użyty w Polsce oraz pierwszego komputera użytego na świecie.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźENIAC
ATARI
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźODRA
MACINTOSH

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #16

Odpowiedz na pytania dotyczące logowania do systemu operacyjnego:

1.Pamiętaj, aby zawsze przykleić karteczkę z loginem i hasłem swojego komputera do obudowy komputera.
2.Administratorem komputera jest osoba, która ma pełne uprawnienia do zarządzania komputerem.
3.Do tworzenia loginu i hasła komputera można używać wszystkich polskich znaków.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #17

Impress to:

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźprogram do tworzenia grafiki prezentacyjnej
program wchodzący w skład płatnego pakietu biurowego LibreOffice
program do tworzenia klipów muzycznych
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźprogram wchodzący w skład bezpłatnego pakietu biurowego LibreOffice

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #18

Gadu - Gadu to popularny komunikator internetowy, który pozwala przede wszystkim prowadzenie rozmów tekstowych, udostępnia również między innymi przesyłanie plików, prowadzenie konferencji i rozmów głosowych.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #19

Jak nazywa się funkcja poprawiania obrazu graficznego za pomocą specjalnego oprogramowania graficznego?

Odpowiedź:
retusz lub retuszowanie

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #20

Programem należącym do pakietu Microsoft Office, jest edytor tekstu word. Umożliwia on użytkownikowi nie tylko pisanie prostych tekstów, ale również modyfikację ich czcionki np. poprzez pochylenie używając narzędzia kursywa i pogrubienie, korzystając z narzędzia pogrubienie, Ciekawym narzędziem tego programu umożliwiającym wstawienie dekoracyjnego tekstu do dokumentu jest WordArtzmiana typu czcionki.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #21

Odpowiedz na pytania dotyczące arkusza kalkulacyjnego.

1. Arkusz kalkulacyjny, to:

Prawidłowa odpowiedź2. Arkusz kalkulacyjny podzielony jest na komórki, które są uporządkowane w:


Prawidłowa odpowiedź


3. Każda komórka arkusza kalkulacyjnego posiada:

Prawidłowa odpowiedź4. Komórka bieżąca (aktywna) to taka:

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #22

Na rysunku przedstawiono różne rodzaje wykresów używane w arkuszu kalkulacyjnym. Uporządkuj ich nazwy w takiej kolejności jak przedstawia rysunek.


  kołowy

  słupkowy

  warstwowy

  punktowy

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #23

Uporządkuj w kolejności zasady tworzenia prezentacji multimedialnej.


  Podwójnym kliknięciem prawym przyciskiem myszy otwieramy program PowerPoint.

  Z paska narzędzi programu wybieram opcję Projekt.

  Z Menu wybieram projekt slajdu.

  Projekt ten zostaje zastosowany domyślnie do wszystkich slajdów.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #24

Odpowiedz na pytania.

1. Co oznacza skrót WWW w spolszczeniu?

Prawidłowa odpowiedź2. Wybierz poprawny adres strony internetowej.

Prawidłowa odpowiedź3. Który program nie jest komunikatorem internetowym.


Prawidłowa odpowiedź


4. Sieć komórkowa obejmująca swoim zasięgiem cały świat, to:Prawidłowa odpowiedź


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #25

Akapit to fragment tekstu kończący się znakiem Enter. Początek akapitu wyróżnia się robiąc wcięcie w jego pierwszym wierszu. Należy jednak pamiętać, że nie robimy tego za pomocą klawisza SpacjaCaps lock. Jedynie możemy wykonać wcięcie przy użyciu klawisza Tab.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #26

Program przedstawiony na rysunku obok to Tux Paint. Jest przykładem edytora grafiki. Aby korzystać z programu należy go wcześniej zainstalować.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #27

Jakiś dowcipniś zamazał nazwy narzędzi programu Tux Paint  (Linie, Kształty, Magia, Rysuj, Pieczęć, Tekst). Połącz rysunek z nazwą narzędzi przedstawionych na poniższych rysunkach.                                   

1    ...
... Rysuj
2    ...
... Pieczęć
3    ...
... Linie
4    ...
... Kształty
5    ...
... Tekst
6    ...
... Magia

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #28

Połącz rozszerzenia z nazwami plików.

1    plik tekstowy ...
... .doc
2    plik graficzny ...
... .jpg
3    plik muzyczny ...
... .mp3

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #29

Odpowiedz na pytania dotyczące programów antywirusowych.

1.Wirusy komputerowe, to niewielkie programy, które instalują się bez wiedzy użytkownika.
2.Najczęstszym źródłem wirusów są legalne, o dużej pojemności programy oraz gry.
3.Najwięcej wirusów dostaje się do systemu podczas pracy w internecie.
4.Aby uchronić się przed wirusami należy stosować programy wirusowe.
5.Programy antywirusowe pilnują, aby do naszego komputera nie dostał się żaden wirus oraz usuwają już istniejące.
6.Przykładem bezpłatnego programu antywirusowego jest Avast!

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #30

Jedną z funkcji dokumentu tekstowego Word jest możliwość numerowania stron. Aby to zrobić należy najpierw uruchomić edytor tekstu Word, następnie wybrać opcję Wstaw i kliknąć na opcję Numery stron.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #31

Na klawiaturze komputera nie ma polskich znaków, w tym celu używa się połączeń pewnych klawiszy ze sobą. Aby napisać literę ł, należy nacisnąć prawy Alt + l. Jeżeli chcemy napisać literę ź wciskamy prawy Alt + x. Literę ć napiszemy jako kombinację znaków prawy Alt +c.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #32

Wykonanie rebusu nie jest rzeczą wcale taką prostą. Jeżeli masz już kompletny szkic na karteczce, wówczas możesz przenieść go na komputer. W tym celu skorzystaj z edytora tekstu word. Udostępnia on kanwęwzory rysunku, która przypomina płótno malarskie lub tablicę korkową o regulowanych rozmiarach. W niej umieszczamy rysunki lub rysunek lub tekst lub napisy lub napis lub obraz lub obrazekobrazy oraz tekst lub napisy lub napis lub rysunki lub rysunek lub obraz lub obrazeklitery wraz z przekreśleniami.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #33

Uporządkuj nazwy narzędzi Word (kolumny, orientacja, rozmiar, marginesy) zgodnie z przedstawionym obrazkiem.


  Marginesy

  Orientacja

  Rozmiar

  Kolumny

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #34

Uporządkuj nazwy zgodnie z kolejnością obrazków przedstawionych poniżej.      


  Paint

  Word

  PowerPoint

  Skype

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #35

Odpowiedz na pytania.

1. Filmy zazwyczaj mają rozszerzenia:

Prawidłowa odpowiedź2. Pliki filmowe mają rozszerzenie:Prawidłowa odpowiedź

3. Programy mogą mieć rozszerzenie:

Prawidłowa odpowiedź4. Teledyski muzyczne mają rozszerzenie:

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #36

Odpowiedz na pytania.

1. Systemem operacyjnym nie jest:

Prawidłowa odpowiedź
2. Słowo "Windows" oznaczaPrawidłowa odpowiedź

3. Domyślnym odtwarzaczem multimedialnym w systemach Windows jest:

Prawidłowa odpowiedź
4. Standardowym klientem poczty elektronicznej od wersji Windows 98 do wersji Windows Vista jest:

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)