Igrzyska Wiedzy 2014 / V kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Piotr Szumicki
Przedmioty:Informatyka i TI
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / V kl. SP
Początek:2014-12-09 16:35:05
Koniec:2014-12-09 16:54:27
Czas trwania:19:22
Maksymalna liczba punktów:100
Uzyskane punkty:85.73
Wynik: 86%Pytanie z: #1

Plikiem graficznym nie jest plik z rozszerzeniem:

.jpg
Prawidłowa odpowiedź .txt
.gif
.bmp
.png

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Tomek musi wykonać trudne zadanie matematyczne. Klawiatura numeryczna ma inne znaki niż te, których Tomek używa na matematyce w szkole. Pomóż Tomkowi wpisać odpowiedni znak. Podczas sumowania dwóch liczb Tomasz powinien wpisać znak +. Podczas dzielenia, znak /, kiedy zaś wykonuje mnożenie liczb, to wpisuje znak * , a kiedy chce odjąć dwie liczby powinien wpisać znak -.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #3

Odpowiedz na pytania dotyczące poczty elektronicznej.

1. Jak nazywamy internetową wersję poczty elektronicznej?Prawidłowa odpowiedź


2. Głównym zastosowaniem poczty elektronicznej jest:Prawidłowa odpowiedź


3. Pocztę elektroniczną może założyć tylko użytkownik, który:Prawidłowa odpowiedź


4. Z czego składa się adres poczty elektronicznej?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #4

Który zestaw zawiera nazwy przeglądarek internatowych:

Opera, Netscape Navigator, Linux.
Mozilla Firefox, Linux, Opera.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźMozilla Firefox, Internet Explorer, Opera.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźNetscape Navigator.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #5

Do wyrażenia emocji w internecie służą tzw. emotikony, czyli buzie tworzone z różnych znaków. Mogą one oznaczać uśmiech :-), niezadowolenie :-(, lub zdziwienie :-O.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #6

Elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego, to:

Monitor i jednostka centralna.
Prawidłowa odpowiedź Monitor, jednostka centralna, drukarka, skaner, klawiatura, głośniki, mikrofon i myszka.
Monitor, myszka, klawiatura i jednostka centralna.
Drukarka i skaner.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #7

Rozmiar zawartości katalogu mierzy się:

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźw bajtach
w bejtach
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźw bitach
w batach

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #8

Komputer wyposażony jest w pamięć:

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźoperacyjna
poopercyjną
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźzewnętrzną
wewnętrzną

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #9

Licencją nazywamy: 

1.Płytę CD z oprogramowanie.
2.Fakturę wystawioną podczas zakupu komputera.
3.Dokument wydany przez producenta pozwalający na legalne używanie programu.
4.Licytację sprzedaży produktu komputerowego.
5.Płytę DVD z oprogramowaniem.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #10

W jakim programie wykonasz następujące zadania:

1.Rysunek graficzny w programie Word.
2.Informacji na zadanie domowe z biologii w programie Windows Movie Maker.
3.Chcąc obliczyć rachunki z matematyki użyję program Kalkulator.
4.Pokaz slajdów w programie TuxPaint.
5.Pocztówkę z wakacji narysuję w programie Paint.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.4Pytanie z: #11

Do czego służy dany program?

1    edytor grafiki ...
... Paint
2    edytor tekstu ...
... Word
3    edytor video ...
... Windows Movie Maker

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #12

Połącz nazwy urządzeń multimedialnych z urządzeniami pokazanymi na rysunku.

1    ...
... Pendrive
2    ...
... Tablica multimedialna
3    ...
... Projektor
4    ...
... Skaner
5    ...
... Drukarka
6    ...
... Długopis multimedialny

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #13

Przeczytaj uważanie kartkę z wakacji, którą napisała Kasia do mamy. W wolne miejsca wpisz nazwy narzędzi programu Word, jakich użyła Kasia.

Droga Mamo! pogrubienie

W Gdańsku jest śliczna pogoda, kursywa
codziennie chodzimy na spacery i kąpiemy się a morzu.
Wczoraj zwiedzaliśmy Sopot.

Tęsknię za Wami, podkreślenie
Kasia Rozmiarpowiększenie


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #14

Różne programy posiadają pliki z najróżniejszymi rozszerzeniami, uzupełnij:

Pliki z rozszerzeniami .exe to programy.
Pliki z rozszerzeniami .mp3 to pliki muzyczne.
Pliki z rozszerzeniami .txt to pliki tekstowe.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #15

Uzupełnij tekst o wirusach komputerowych.

Wirus komputerowy, jest to niewielki program, który instaluje się bez wiedzy użytkownika i najczęściej utrudnia pracy komputera. Najczęstszym źródłem wirusów są pirackie gry i programy.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #16

Uporządkuj poniżej nazw przeglądarek internetowych w kolejności alfabetycznej.


  Firefox

  Google Chrome

  Internet Explorer

  Opera

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #17

Odpowiedz na pytania.

Ania postanowiła namalować piękną laurkę z okazji urodzin mamy. Z jakiego programu powinna skorzystać? 

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #18

Uporządkuj rozdzielczości ekranu od najwyższej do najniższej.


  1366 x 768

  1280 x 768

  1024 x 768

  800 x 600

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #19

Co oznacza skrót PC?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #20

Odpowiedz na pytania dotyczące skrótów klawiszowych.

1. Co oznacza skrót klawiszy ctrl + v


Prawidłowa odpowiedź2. Co oznacza skrót klawiszy ctrl + x


Prawidłowa odpowiedź3. Co oznacza skrót klawiszy ctrl + c

Prawidłowa odpowiedź
4. Co oznacza skrót klawiszowy ctrl + p

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #21

Urządzenie peryferyjne, to:

Urządzenie wyjściowe.
Urządzenie wejściowe.
Prawidłowa odpowiedź Urządzenie wyjściowe i wejściowe.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #22

Schowek w komputerze to:

Wydzielone miejsce w pamięci operacyjnej komputera do tymczasowego przechowywania niepotrzebnych wirusów.
Prawidłowa odpowiedź Wydzielone miejsce w pamięci komputera do tymczasowego przechowywania danych.
Wydzielone miejsce w pamięci zewnętrznej komputera służące do tymczasowego przechowywania danych.
Wydzielone miejsce w pamięci zewnętrznej komputera służące do tymczasowego przechowywania wirusów.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #23

Abakusem, na pewno nie jest:

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźnowoczesny komputer
liczydło
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźklawiatura

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.33Pytanie z: #24

Odpowiedz na pytania z arkusza kalkulacyjnego

1.Komórka jest najmniejszym elementem arkusza kalkulacyjnego.
2.Jest to program służący do wykonywania obliczeń i rysowania wykresów.
3.Formuła =A1*B1 oznacza sumę liczb z komórek A1 i B1.
4.W arkuszu można wykonywać tylko wykresy słupkowe i kołowe.
5.Arkusz kalkulacyjny to inna nazwa programu Kalkulator.
6.Ikoną arkusza kalkulacyjnego jest czerwona litera A.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.5Pytanie z: #25

Narzędzia programu Paint pogubiły swoje nazwy. Połącz odpowiednie obrazki narzędzi z ich nazwami.

1    Lupa ...
...
2    Gumka ...
...
3    Ołówek ...
...
4    Selektor kolorów ...
...
5    Tekst ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #26

W szkole pani Ani zadała zadanie połączenia elementów jakie posiada pulpit z ich nazwami. Okazało się, że nie jest to takie proste. Pomóż wykonać zadanie dziewczynce.

1    ikona ...
... symbol oznaczający katalog lub plik.
2    pasek zadań ...
2
... element posiada przycisk Start, jak również przycisk wszystkich otwartych programów i dokumentów.
3    zasobnik systemowy ...
3
... element znajdujący się po prawej stornie paska zadań, może np. posiadać zegar.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #27

Jakiego programu użyjesz do wykonania obliczeń oraz narysowania wykresu?

Odpowiedź:
Excel lub Microsoft Office Excel

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #28

Co oznacza z angielskiego słowo Insert?

Odpowiedź:
wstaw

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #29

Odpowiedz na pytania dotyczące programów antywirusowych.

1.Wirusy komputerowe, to niewielkie programy, które instalują się bez wiedzy użytkownika.
2.Najczęstszym źródłem wirusów są legalne, o dużej pojemności programy oraz gry.
3.Najwięcej wirusów dostaje się do systemu podczas pracy w internecie.
4.Aby uchronić się przed wirusami należy stosować programy wirusowe.
5.Programy antywirusowe pilnują, aby do naszego komputera nie dostał się żaden wirus oraz usuwają już istniejące.
6.Przykładem bezpłatnego programu antywirusowego jest Avast!

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #30

Jedną z funkcji dokumentu tekstowego Word jest możliwość numerowania stron. Aby to zrobić należy najpierw uruchomić edytor tekstu Word, następnie wybrać opcję Wstaw i kliknąć na opcję Numery stron.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #31

Na klawiaturze komputera nie ma polskich znaków, w tym celu używa się połączeń pewnych klawiszy ze sobą. Aby napisać literę ł, należy nacisnąć prawy Alt + l. Jeżeli chcemy napisać literę ź wciskamy prawy Alt + x. Literę ć napiszemy jako kombinację znaków prawy Alt +c.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #32

Wykonanie rebusu nie jest rzeczą wcale taką prostą. Jeżeli masz już kompletny szkic na karteczce, wówczas możesz przenieść go na komputer. W tym celu skorzystaj z edytora tekstu word. Udostępnia on kanwęna rysunku, która przypomina płótno malarskie lub tablicę korkową o regulowanych rozmiarach. W niej umieszczamy rysunki lub rysunek lub tekst lub napisy lub napis lub obraz lub obrazekgrafiki oraz tekst wraz z przekreśleniami.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #33

Uporządkuj nazwy narzędzi Word (kolumny, orientacja, rozmiar, marginesy) zgodnie z przedstawionym obrazkiem.


  Marginesy

  Orientacja

  Rozmiar

  Kolumny

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #34

Uporządkuj nazwy zgodnie z kolejnością obrazków przedstawionych poniżej.      


  Paint

  Word

  PowerPoint

  Skype

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #35

Odpowiedz na pytania.

1. Filmy zazwyczaj mają rozszerzenia:

Prawidłowa odpowiedź2. Pliki filmowe mają rozszerzenie:Prawidłowa odpowiedź

3. Programy mogą mieć rozszerzenie:

Prawidłowa odpowiedź4. Teledyski muzyczne mają rozszerzenie:

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #36

Odpowiedz na pytania.

1. Systemem operacyjnym nie jest:

Prawidłowa odpowiedź
2. Słowo "Windows" oznaczaPrawidłowa odpowiedź

3. Domyślnym odtwarzaczem multimedialnym w systemach Windows jest:

Prawidłowa odpowiedź
4. Standardowym klientem poczty elektronicznej od wersji Windows 98 do wersji Windows Vista jest:

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)