Igrzyska Wiedzy 2014 / VI kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Dawid Nowacki
Przedmioty:Matematyka
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / VI kl. SP
Początek:2014-12-10 19:08:36
Koniec:2014-12-13 12:48:32
Czas trwania:40:01
Maksymalna liczba punktów:100
Uzyskane punkty:59.29
Wynik: 59%Pytanie z: #1

Zaznacz obrazek, który nie przedstawia siatki sześcianu.

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Stefan układał mur z klocków. Mur składał się z 3 warstw. Każda warstwa ma inny kolor. Dolna - czerwony, środkowa - zielony, górna - niebieski. Obrazek przedstawia mur Stefana widziany od góry. Korzystając z niego odpowiedz na poniższe pytania.

1. Z ilu czerwonych klocków składa się mur?Prawidłowa odpowiedź


2. Z ilu zielonych klocków składa się mur?

Prawidłowa odpowiedź
3. Ile klocków zużył Stefan na zbudowanie muru?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #3

Uporządkuj pomiary od największego do najmniejszego.


  0,5 km

  30 dm

3
  270 cm

4
  25 dm

5
  2 m

  500 mm

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.56Pytanie z: #4

"Połowa połowy połowy kwadratu" - jaka to część kwadratu?

1 half
1 fourth
1 over 6
Prawidłowa odpowiedź 1 over 8

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #5

Julian organizuje swoje przyjęcie urodzinowe. Oszacował, że każda z osób wypije 2 szklanki soku. W jednej szklance mieści się ćwierć litra soku. Ile osób łącznie z Julianem będzie na przyjęciu, jeśli Julian kupił 4 jednolitrowe kartony soku?

4
Prawidłowa odpowiedź 8
2
16

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #6

Pamiętając o kolejności wykonywania działań, połącz działania z odpowiednimi wynikami.

1    40 ...
... 3 plus 4 cross times 10 minus 6 : 2
2    67 ...
... left parenthesis 3 plus 4 right parenthesis cross times 10 minus 6 : 2
3    11 ...
... 3 plus 4 cross times left parenthesis 10 minus 6 right parenthesis : 2
4    14 ...
... left parenthesis 3 plus 4 right parenthesis cross times left parenthesis 10 minus 6 right parenthesis : 2
5    31 ...
... 3 plus 4 cross times left parenthesis 10 minus 6 : 2 right parenthesis
6    20 ...
... 3 plus left parenthesis 4 cross times 10 minus 6 right parenthesis : 2

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #7

Jola zapisała na kartce 3 kolejne liczby nieparzyste. Jakie liczby mogła zapisać Jola? Wybierz wszystkie liczby, które spełniają te warunki.

1, 2, 3
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź5, 7, 9
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź21, 23, 25
17, 19, 23

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #8

Uporządkuj kąty, zaczynając od tego, który ma największą miarę.


  pełny

  wklęsły

  półpełny

  rozwarty

  prosty

  ostry

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #9

Zosia pojechała odwiedzić swoją chorą przyjaciółkę Oliwię. Wysiadła na właściwym przystanku, ale nie znała dobrze drogi z przystanku autobusowego do domu Oliwii. Na obrazku obok zaznaczono trasę jaką przeszła Zosia. Każdemu kolorowi odpowiada pewna długość: czarny - 600 m, żółty - 50 m, jasnoniebieski - 50 m, czerwony - 150 m. Zosia wysiadła z przystanku i doszła do samego końca ulicy, następnie wróciła się do skrzyżowania i poszła w lewo. Potem zawróciła do skrzyżowania i poszła prosto.

1. Jaką długość miała droga, którą przebyła Zosia idąc z przystanku do domu Zosi?

Prawidłowa odpowiedź
2. Jaką długość ma droga z przystanku do domu Oliwii?

Prawidłowa odpowiedź
3. O ile metrów mniej przeszłaby Zosia, gdyby się nie zgubiła?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #10

Pan Marcin robi remont łazienki. Chce wyłożyć podłogę kwadratowymi płytkami o boku 25 cm. Będzie potrzebował 96   takich płytek, aby wyłożyć całą podłogę. Ponieważ jedno opakowanie liczy 30 płytek, Pan Marcin będzie musiał kupić 4  opakowania/opakowań. Cena jednego opakowania to 115 zł, więc za wszystkie płytki zapłaci 460    złotych.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #11

Połącz ułamek zwykły z odpowiadającym mu ułamkiem dziesiętnym.

1    5 over 2 ...
... 2 comma 5
2    1 over 40 ...
2
... 0 comma 025
3    2 over 5 ...
3
... 0 comma 4
4    13 over 25 ...
4
... 0 comma 52
5    1 fourth ...
5
... 0 comma 25
6    26 over 5 ...
6
... 5 comma 2

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0.5Pytanie z: #12

Figurę z obrazka da się zmienić na prostokąt. Jakie wymiary może mieć taki prostokąt, jeśli jednostka długości to zapałka. Zaznacz wszystkie możliwe odpowiedzi.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedź3; 4
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź6; 1
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź2; 5
7; 7

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #13

Dzieci z pewnej szkoły pojechały do kina. Jedną trzecią całej grupy stanowiły dziewczyny. Jedna trzecia dziewczyn to blondynki. Jedna trzecia blondynek ma na imię Ela. Wiedząc, że w tej grupie są 2 dziewczynki o imieniu Ela, oblicz ile osób pojechało na wycieczkę.

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #14

Mapa Polski została wykonana w skali 1:2000000, oznacza to, że 1 cm na mapie odpowiada 20 km w rzeczywistości. Odległość Wrocławia od Warszawy w linii prostej na tej mapie wynosi ok. 15 cm, więc rzeczywista odległość w linii prostej między tymi miastami wynosi 300 km1500000 m. Trasa samochodowa z Krakowa do Rzeszowa wynosi ok. 160 km. Długość tej trasy na mapie wynosi 8 cm16 cm.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2.4Pytanie z: #15

Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.Mapa osiedla wykonana w skali 1:200 jest większa od mapy wykonanej w skali 1:100.
2.Pół decymetra to 5 cm.
3.9 nie jest liczbą pierwszą.
4.Liczba 24 ma 6 dzielników.
5.Trzy ćwiartki są mniejsze od połowy.
6.0,67 + 0,42 = 0,109

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #16

Kaja uczyła się ułamków na czekoladzie. Które ułamki może wykroić z czekolady takiej jak ta na zdjęciu. UWAGA! Najmniejszy kawałek jaki może wykroić to kostka. Kostek nie dzielimy już na mniejsze części.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedź5 over 18
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź2 over 3
1 fourth
3 over 8

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #17

Wstaw w puste miejsce taką cyfrę, aby powstała odpowiednia liczba. W sytuacji, gdy pasuje więcej niż jedna cyfra, wstaw jedną z nich. Liczba 132 jest podzielna przez 2. Liczby 422 lub 5 lub 837, 75771, 1641 są podzielne przez 3. Liczby 475, 1190 są podzielne przez 5.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3.33Pytanie z: #18

Zaznacz wszystkie liczby, które są podzielne przez 3, ale nie są podzielne przez 9.

823
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź111
1008
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź21705

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #19

Połącz obrazek z liczbą, którą ona przedstawia. Czerwony kwadrat reprezentuje liczbę "+1", a kwadrat niebieski liczbę "-1".

1    -10 ...
...
2    -2 ...
...
3    4 ...
...
4    8 ...
...
5    0 ...
...
6    -4 ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #20

Oblicz sprytnie i wpisz wynik.

Odpowiedź:
0

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #21

Bakterie rozmnażają się przez podział, tzn. po określonym czasie z jednej bakterii robią się dwie. Pewien rodzaj bakterii dzieli się co 20 min, co zostało pokazane na obrazku. Po 20 min są 2 bakterie, po kolejnych 20 min (czyli w sumie po 40 min) są już 4. Po pierwszej godzinie będzie 8 bakterii. Liczbę 32 bakterii otrzymamy po 1h 40 min. Gdyby na początku były 3 bakterie, to po 2 godzinach powstałyby 192 bakterie. Aby po 20 minutach powstało 100 bakterii, potrzeba na początku 50 bakterii.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #22

Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.Sześcian (patrz na obrazek) jest prostopadłościanem.
2.Liczba 40 zapisana w systemie rzymskim to XXXX.
3.1m2 to 100cm2.
4.Liczba 1230 jest podzielna przez 100.
5.Jeżeli 4 lipca jest pierwszym poniedziałkiem miesiąca, to drugi poniedziałek ma datę 11 lipca.
6.W każdym wielokącie liczba kątów jest równa liczbie boków.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #23

Sylwek układał wieżę z klocków z trzech powtarzających się warstw (patrz na zdjęcie). Pierwsza warstwa była w kolorze fioletowym, druga w czerwonym, a trzecia składała się z klocka zielonego i białego. Sylwek układał kolejne warstwy: czwarta - w kolorze fioletowym, piąta w czerwonym, szósta w kolorze zielono-białym itd. Warstwa dziesiąta była w kolorze fioletowym. Aby wieża miała 12 warstw potrzeba 8 czerwone/ych klocki/ów. 14-warstwowa wieża składa się z 2328 klocków. W całym zestawie klocków jest po 10 sztuk z każdego koloru. Sylwek zbudował wieżę, w której liczba warstw każdego koloru jest taka sama. Maksymalna liczba warstw danego koloru w takiej wieży wynosi 5 .


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #24

Jeżeli pierwszy dzień w roku to poniedziałek, to jaki dzień tygodnia będzie 31 grudnia. Uwaga! Bierzemy pod uwagę rok, który ma 365 dni.

Odpowiedź:
poniedziałek lub Poniedziałek

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #25

Zaznacz, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.20dm= 200000mm2
2.Trójkąt może mieć 2 kąty proste.
3.0,3m = 3cm
4.Kwadrat jest równoległobokiem.
5.Pole rombu to połowa iloczynu przekątnych.
6.W rozkładzie liczby 12 na czynniki pierwsze występuje liczba 3 i 4.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #27

Dopasuj figurę do opisu. Każda figura powinna być użyta tylko raz.

1    Równoległobok o bokach jednakowej długości. ...
... Romb
2    Suma jego kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni. ...
... Trójkąt
3    Tworzą go kąty przyległe. ...
... Kąt półpełny
4    Czworokąt, który ma 4 kąty proste. ...
... Prostokąt
5    Każdy jego kąt ma miarę 60 stopni. ...
... Trójkąt równoboczny.
6    Ćwiartka kąta pełnego. ...
... Kąt prosty

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #28

Ile jest wszystkich parzystych liczb pierwszych?

Prawidłowa odpowiedź 1
2
0
3

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #29

W zawodach sportowych wzięło udział 200 dzieci z 3 różnych miast - Nowego Sącza, Grybowa i Gorlic. Grupa nowosądecka była najliczniejsza i stanowiła 50% wszystkich zawodników, czyli 100 osób. 40 osób przyjechało z Grybowa, stanowili oni 20 procent wszystkich uczestników. Z Gorlic przyjechało 6016 osób. Dziewczyny w każdej grupie stanowiły 25%. Przyjechało 2550 Nowosądeczanek, 10 Grybowianek i 15 Gorliczanek.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2.67Pytanie z: #30

W luki wpisz odpowiednie liczby. 1 litr napoju można rozlać do 4 szklanek o pojemności 250 ml. 1 litr jest równy 1 dm3, a 1 dm3 to 10001oo cm3. Kalina kupiła sok jabłkowy w butelce o pojemności 330 ml, czyli w butelce było 0,33 litra/ów soku.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #31

Grażynka wybiera się nad polskie morze. Będzie leciała samolotem z Rzeszowa do Szczecina z przesiadką w Warszawie. Samolot wylatuje z Rzeszowa o godz. 5:55 i dotrze do Warszawy o godz. 6:45. Czas oczekiwania na samolot z Warszawy potrwa 45 minut. Grażynka dotrze do Szczecina o godz. 8:40.

1. O której godzinie Grażynka wyleci z Warszawy?

Prawidłowa odpowiedź
2. Ile czasu w sumie zajmie podróż z Rzeszowa do Szczecina?

Prawidłowa odpowiedź
3. O ile minut drugi lot był dłuższy od pierwszego?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #32

Uporządkuj iloczyny od najmniejszego do największego.


  minus 4 times 4

2
  2 times left parenthesis minus 3 right parenthesis

3
  minus 1 times left parenthesis minus 1 right parenthesis times left parenthesis minus 1 right parenthesis

4
  minus 5 times 0

5
  minus 3 times left parenthesis minus 2 right parenthesis

  8 times 2

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.33Pytanie z: #33

Jagoda poszła do sklepu papierniczego kupić odpowiednie materiały na plastykę. Kupiła bristol, 3 kolorowe kartki A4 - każda w cenie 1,75 zł oraz 4 koperty po 0,50 zł. Bristol kosztował 3,60 zł, ale Pani Sprzedawczyni obniżyła cenę o 1 fourth.

1. Ile Jagoda zapłaciła za bristol?Prawidłowa odpowiedź


2. Ile zapłaciła za całe zakupy?

Prawidłowa odpowiedź
3. Ile najmniej monet potrzebowała Jagoda, aby zapłacić wyliczoną kwotą?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #34

Jaś z kostek do gry ułożył kwadrat, którego bok tworzyły 4 kostki. Na tych kostkach będzie ustawiał kolejne kostki tak, aby powstał sześcian. Ilu kostek jeszcze potrzebuje? Wpisz odpowiednią liczbę.

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #35

Łukasz pomyślał sobie pewną liczbę i pomnożył ją przez liczbę o 1 od niej większą. Otrzymał wynik 42. Łukasz pomyślał o liczbie 6. Następnie wybrał inną liczbę i zrobił to samo. Jeśli większa z tych liczb to 11, to otrzymał wynik 110. Kolejny iloczyn, który obliczył, to 72, zatem większa z tych liczb to 9. Mnożąc liczbę naturalną przez liczbę o 1 od niej większą nigdy nie otrzymamy wyniku równego liczbie 35.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #36

Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.0,5 l = 500 cm2
2.1000:356,7 = 0,3567
3.63:0,021 = 63000:21
4.Liczba 48 jest dzielnikiem liczby 8.
5.-37 - (-72) = -37 + 72
6.Ułamek 1 over 8 nie da się przedstawić jako ułamka o mianowniku 1000.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)