Igrzyska Wiedzy 2014 / IV kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Zosia Dąbrowska
Przedmioty:Język angielski
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / IV kl. SP
Początek:2014-12-12 15:57:31
Koniec:2014-12-12 16:13:16
Czas trwania:15:45
Maksymalna liczba punktów:75
Uzyskane punkty:56.27
Wynik: 75%Pytanie z: #1

Połącz wyrazy z obrazkiem:

1    a finger ...
...
2    a foot ...
...
3    a neck ...
...
4    a mouth ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Połącz wyraz z obrazkiem.

1    a parrot ...
...
2    a rabbit ...
...
3    a hamster ...
...
4    a turtle ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #3

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. There are six crocodiles in the river.
2. He likes to smile.
3. The sun is shining and the weather is beautiful.
4. I work in a library.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #4

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. They have two sons and one daughter.
2. This is my new mobile phone. It's blue.
3. She's got long hair.
4. There' s number eleven on the door.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #5

Zaznacz które z wyrażeń możesz użyć na początku rozmowy.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźHello!
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźHi!
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźGood morning.
See you.
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźGood evening.
Good bye.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #6

Które z wyrazów związane są z członkami rodziny.

professor
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźgrandparents
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźuncle
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźaunt
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźnephew
a boss

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #7

Wybierz właściwą odpowiedź na pytanie.

Where is the computer?

Prawidłowa odpowiedź It is on the table.
He is on the chair.
She is old.
No, they aren't.
It is silver.
Yes, it is.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #8

Uporządkuj wyrazy według kolejności.


  Linda

  is

  a

  young

  girl.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #9

John and Mary live in Germany. they have a 10-year-old son. Hishe name is Steve. Hethey often goes to the cinema with his    friends.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #10

Uporządkuj wyrazy według kolejności tak, aby powstało zdanie.


  Richard

2
  always

3
  gets

4
  up

5
  before

  7

  o'clock.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.27Pytanie z: #11

Wybierz i zaznacz, które zdanie jest gramatycznie poprawne.

Prawidłowa odpowiedź Where does Susan go after school on Mondays?
Where do Susan go after school on Mondays?
Where does Susan goes after school on Mondays?
Where do Susan goes after school on Mondays?
Where Susan goes after school on Mondays?
Where Susan go after school on Mondays?

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #12

Answer the question:

What is the capital of the United Kingdom?

Odpowiedź:
London

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #13

1. Who is Alan?

Prawidłowa odpowiedź
2. How many children has Daphne got?

Prawidłowa odpowiedź3. What is the name of Jeniffer's kid?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #14

Jak się nazywa zwierzę widoczne na obrazku?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #15

Seven days are in a week. Monday is the first day of a week. The weekend starts on Saturday and it finishes on Sunday.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #16

Wybierz właściwą odpowiedź na pytanie:

 What's your name? 

Prawidłowa odpowiedź My name is Helen.
She is Helen.
He is Helen.
It is Helen.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #17

Hello my name is Mark. I have three pets at home. I have a dog, a cat and a rabbit.
My dog's name is Joe. He is very friendly and I like playing with him. Joe is five years old so he is not a very young dog.
My cat's name is Kitty. She is a cat with a black fur. She likes sleeping very much.
My rabbit's name is Carrot. He is very funny animal. He lives in my room.

1. Mark has ...... pets at home.

Prawidłowa odpowiedź
2. Joe is a ....... .

Prawidłowa odpowiedź
3. Joe likes ...... .

Prawidłowa odpowiedź
4. Kitty has a ..... fur.

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #18

Ułóż dni tygodnia według kolejności.


  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Saturday

  Sunday

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #19

Połącz kolumny tak, aby powstało zdanie.

1    Open ...
... your book, please.
2    Write ...
... your name, please.
3    Draw ...
... a picture of you, please.
4    Listen ...
... to the music

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #20

Wybierz, do której z podanych osób na obrazkach dotyczą poniższe opisy.
                      
Jack                                    Matti                             Anna                             Hellen

1. This person has got a pair of blue jeans and a blue shirt and a pair of sunglasses.

Prawidłowa odpowiedź
2. This person has got a white T-shirt, red shorts with flowers and a red cap.

Prawidłowa odpowiedź
3. This person has got a pink dress and a pair of pink socks.

Prawidłowa odpowiedź
4. This person has got a yellow T-shirt, a pair of blue socks, shorts and a blue and white cap.

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #21

Jak nazywa się po polsku Winnie-the-Pooh 
bohater stworzony przez pisarza A.A. Milne’a?

Odpowiedź:
Kubuś Puchatek

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #22

Znajdź słowo, które nie pasuje do pozostałych.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa rubber
a car
a bus
a bike
a plane
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa computer

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #23

Jaki wyraz rymuje się ze słowem KING?

Prawidłowa odpowiedź ring
parrot
egg
nose
house

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #24

Wybierz odpowiedni wyraz pasujący do kontekstu zdania.

Stand up please.
Sit down children.
Eat two apples.
Don't smoke in the house.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #25

Wybierz odpowiedni wyraz.

1. I have got short black hair.
2. Has she got two computers?
3. She's gotShe got two books in her bag.
4.The fox has got a long tail.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #26

Wstaw czasownik "to be" w odpowiedniej formie.

1. Bill is   a pilot.
2. Is   Ann a teacher?
3. We are    policemen.
4. Are    you six years old?


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #27

Zadecyduj, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.An hour has got sixty minutes
2.One minute has got ten seconds.
3.A day has got twenty-four hours.
4.A year has got twenty months.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)