Igrzyska Wiedzy 2014 / V kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Marysia Lada
Przedmioty:Język angielski
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / V kl. SP
Początek:2014-12-14 14:13:05
Koniec:2014-12-14 14:44:23
Czas trwania:31:18
Maksymalna liczba punktów:100
Uzyskane punkty:75.28
Wynik: 75%Pytanie z: #1

Połącz wyraz z obrazkiem.

1    a parrot ...
...
2    a rabbit ...
...
3    a hamster ...
...
4    a turtle ...
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #2

Połącz wyraz z obrazkiem.

1    a fox ...
...
2    a cow ...
...
3    a deer ...
3
...
4    an eagle ...
4
...

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1Pytanie z: #3

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. There are six crocodiles in the river.
2. He likes to smile.
3. The sun is shining and the weather is beautiful.
4. I work in a library.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #4

Zadecyduj na podstawie obrazka czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.

1. He is watching TV at the moment.
2.  We are eating breakfast.
3. With scissors you can cut paper.
4. There is a lamp next to a bed.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #5

Które z wyrazów związane są z członkami rodziny.

professor
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźgrandparents
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźuncle
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźaunt
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźnephew
a boss

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #6

Wybierz i zaznacz, które z wyrazów związane są z wypoczynkiem nad morzem.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa sea
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa sun
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźsunglasses
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa swimsuit
a snowman

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #7

Wybierz i zaznacz zdanie, które ma takie samo znaczenie jak zdanie poniżej.

Rome is more beautiful than Paris.

Prawidłowa odpowiedź Paris is not as beautiful as Rome.
Paris is not beautiful.
Rome is as beautiful as Paris.
I don't like Rome.
Paris is the most beautiful.
I have never been to Rome.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #8

Uporządkuj wyrazy według odpowiedniej kolejności.


  How

  many

3
  carrots

4
  are

5
  there

  in

7
  the

  fridge?

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.25Pytanie z: #9

My sister is very tall. She's at least 180 cm. EveryoneAll people likes my sister. She's very popular. One of her hobbies is playing tennis.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #10

John and Mary live in Germany. They have a 10-year-old son. HisHe's name is Steve. He often goes to the cinema with hisyour friends.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #11

Uporządkuj wyrazy według kolejności tak, aby powstało zdanie.


  Richard

  always

  gets

  up

  before

  7

  o'clock.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #12

Wybierz i zaznacz, które zdanie jest gramatycznie poprawne.

Prawidłowa odpowiedź Where does Susan go after school on Mondays?
Where do Susan go after school on Mondays?
Where does Susan goes after school on Mondays?
Where do Susan goes after school on Mondays?
Where Susan goes after school on Mondays?
Where Susan go after school on Mondays?

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #13

Hello my name is Carl and this is my flat. There are three bedrooms, a bathroom, a toilet, a kitchen, a living room and a big hall.
My room isn't very big. There is a chair, a bed, a desk and a small table. In my kitchen there are three chairs, a fridge, a big table, a dishwasher and a small cupboard. As you can see my flat isn't very big but I like my flat very much.

1. Where does Carl live?

Prawidłowa odpowiedź2. How many bedrooms are there?

Prawidłowa odpowiedź3. Is there a TV set in Carl's bedroom?

Prawidłowa odpowiedź4. Where is a small cupboard?

Prawidłowa odpowiedź5. Does Carl like his flat?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3.2Pytanie z: #14

Answer the question:

What is the capital of the United Kingdom?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #15

What sport does he practise?

Odpowiedź:
skiing

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #16

1. Who is Alan?

Prawidłowa odpowiedź
2. How many children has Daphne got?

Prawidłowa odpowiedź3. What is the name of Jeniffer's kid?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #17

Uzupełnij zdania brakującym słowem.

We have school fromday Monday to Friday. Our lessons start at eight o'clock. After school we go to the swimming pool where we have our physical education. On Saturday we usually stay at home and relax.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #18

Ułóż dni tygodnia według kolejności.


  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Saturday

  Sunday

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #19

Połącz kolumny tak, aby powstało zdanie.

1    Open ...
... your book, please.
2    Write ...
... your name, please.
3    Draw ...
... a picture of you, please.
4    Listen ...
... to the music

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #20

Wybierz, do której z podanych osób na obrazkach dotyczą poniższe opisy.
                      
Jack                                    Matti                             Anna                             Hellen

1. This person has got a pair of blue jeans and a blue shirt and a pair of sunglasses.

Prawidłowa odpowiedź
2. This person has got a white T-shirt, red shorts with flowers and a red cap.

Prawidłowa odpowiedź
3. This person has got a pink dress and a pair of pink socks.

Prawidłowa odpowiedź
4. This person has got a yellow T-shirt, a pair of blue socks, shorts and a blue and white cap.

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #21

Jak nazywa się po polsku Winnie-the-Pooh 
bohater stworzony przez pisarza A.A. Milne’a?

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #22

Znajdź słowo, które nie pasuje do pozostałych.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa rubber
a car
a bus
a bike
a plane
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźa computer

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.67Pytanie z: #23

Jaki wyraz rymuje się ze słowem KING?

Prawidłowa odpowiedź ring
parrot
egg
nose
house

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #24

Hello, my name is Mary. I live in London. I am eleven years old. My surname is Wilson. I am a student but I am on holiday at the moment. I am on holiday in France. I like France very much but I don't speak French.

1. Where does Mary live?

Prawidłowa odpowiedź2. How old is Mary?

Prawidłowa odpowiedź3. Where is Mary at the moment?

Prawidłowa odpowiedź4. What language does she speak?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #25

Wybierz odpowiedni wyraz pasujący do kontekstu zdania.

Stand up please.
Sit down children.
Eat two apples.
Don't smokeswim in the house.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #26

Wybierz odpowiedni wyraz.

1. I have got short black hair.
2. Has she got two computers?
3. She's got two books in her bag.
4.The fox has gothave got a long tail.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #27

Wstaw czasownik "to be" w odpowiedniej formie.

1. Bill is a pilot.
2. Is Ann a teacher?
3. We are policemen.
4. AreIs you six years old?


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #28

Zadecyduj, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.An hour has got sixty minutes
2.One minute has got ten seconds.
3.A day has got twenty-four hours.
4.A year has got twenty months.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #29

Do którego z domów w Hogwarcie został przydzielony Harry Potter?

Prawidłowa odpowiedź Gryffindor
Ravenclaw
Slytherin
Hufflepuff

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #30

Godziny przedpołudniowe odróżnia się od popołudniowych dodając np.: skrót PM, co oznacza godziny popołudniowe a jaki skrót zastosujemy dla oznaczenia godzin porannych/przedpołudniowych?

Odpowiedź:
AM lub a.m lub A.M.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 0Pytanie z: #31

Zaznacz wyrazy związane z zakupami.

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźsupermarket
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźgreengrocer's
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźbutcher's
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźsale
police station

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.6Pytanie z: #32

Połącz przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

1    bad ...
... good
2    big ...
... small
3    cold ...
... hot
4    light ...
... dark
5    difficult ...
... easy
6    silly ...
... clever

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #33

Wybierz słowo pasujące do tekstu.

This is a park. Sam's cat is on a big tree. Sam isn't thin, he is fattall. He is crying. He is unhappy because his cat can't jump from that tree.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #34

Z rozsypanych wyrazów ułóż poprawne zdanie.


  I

2
  will

3
  meet

4
  you

  outside

  the

  cinema

  at

  7

  o'clock.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2.76Pytanie z: #35

Zadecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy faszywe.

1.The taxis in London are red.
2.The taxis in New York are yellow.
3.The school in England usually starts at 6 o'clock.
4.Another name for football is darts.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #36

Peter Wilson's hobby is listeninglistens to the music and readingreads books. He can also playplays some musical instruments.
He plays piano very well. Many years ago he wasis a student at the National School of Music.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 0.8
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)