Igrzyska Wiedzy 2014 / IV kl. SP / Wyniki
Uczestnik:Lidia Kabacińska
Przedmioty:Matematyka
Poziom:Igrzyska Wiedzy 2014 / IV kl. SP
Początek:2014-12-13 20:02:30
Koniec:2014-12-13 20:38:53
Czas trwania:36:23
Maksymalna liczba punktów:75
Uzyskane punkty:68.5
Wynik: 91%Pytanie z: #1

Uporządkuj daty zaczynając od najwcześniejszej.


  31 grudnia 2012

  9 marca 2013

  23 lipca 2013

  7 grudnia 2013

  15 lipca 2014

  7 października 2014

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #2

Pomnóż liczbę z lewej strony przez 3 i połącz ją z odpowiednim wynikiem (prawa strona).

1    8 ...
... 24
2    3 ...
... 9
3    2 ...
... 6
4    9 ...
... 27
5    6 ...
... 18
6    4 ...
... 12

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #3

Michał zapisał na kartce najważniejsze rzeczy, które ma do zrobienia następnego dnia. Zapisane godziny oznaczają czas rozpoczęcia. Skorzystaj z informacji zamieszczonych na obrazku i odpowiedz na poniższe pytania.

1. Michał potrzebuje 1 godzinę, aby dojechać do szkoły. O której godzinie powinien wyjść z domu?

Prawidłowa odpowiedź
2. Zajęcia na basenie trwają 45 minut. O której godzinie Michał kończy zajęcia na basenie?

Prawidłowa odpowiedź
3. Zaraz po basenie Michał wraca do domu, je obiad i odpoczywa. Ile czasu zajmują mu te czynności zanim zacznie odrabiać zadanie?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #4

Na rysunku przedstawiona jest mapa z trasą biegu. Trasa podzielona jest na 3 etapy. Każdy jest oznaczony innym kolorem. Etap 2 jest najkrótszy, natomiast najdłuższy jest etap 31. Trasa ma długość 36 km. Biegacze będą musieli skręcić w prawo 34 razy, natomiast w lewo skręcą 43 razy. Gdyby trasa prowadziła po linii prostej od startu do mety, wtedy jej długość wyniosłaby 20 km.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #5

Liczby w trójkątach zostały zapisane według pewnej zasady. Jakie liczby mogą kryć się pod znakami zapytania?

Prawidłowo zaznaczona odpowiedź6; 6
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź4; 9
7; 6
8; 4

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #6

Ile kilogramów waży arbuz?

Prawidłowa odpowiedź 2
1
7
3

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #7

Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.Wśród 39 osób kobiet jest tyle samo co mężczyzn.
2.Na kwotę 1,90 zł wystarczą 4 monety.
3.26 filiżanek da się spakować w 6 - elementowe komplety.
4.47 + 24 = 61
5.Liczba 16 i połowa liczby 8 to 20.
6.57 - 28 = 29

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #8

Zaznacz wszystkie liczby nieparzyste, które dzielą się przez 7.

14
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź35
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź63
27

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #9

Michał namalował farbami na jednej połowie kartki zielony wzorek. Następnie zgiął kartkę wzdłuż niebieskiej linii. Który wzorek pojawił się na drugiej połowie po rozłożeniu kartki?

Prawidłowa odpowiedź
Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #10

Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.64 + 46 < 73 + 37
2.Godzina 2 po południu oznacza to samo co godzina 14:00.
3.Grupę 26-osobową da się podzielić na 4 równoliczne grupy.
4.Liczb dwucyfrowych podzielnych przez 10 jest 10.
5.Rok 2008 był rokiem przestępnym.
6.Reszta z dzielenia 70 przez 8 to 6.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #11

W pewną grę planszową "Pszczółki" mogą grać osoby nie młodsze niż 5-latki. Spójrz na rysunek. Nad każdym chłopcem jest zapisane jego imię i wiek. Zaznacz, którzy chłopcy mogą grać w tę grę?

Prawidłowo zaznaczona odpowiedźKacper
Prawidłowo zaznaczona odpowiedźMichał
Wojtek
Krzyś

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #12

Witek przeczytał lekturę w kilka dni. Liczby obok przedstawiają liczbę stron, które przeczytał w cztery pierwsze dni. Zauważył, że liczba stron zmniejszała się według pewnej zasady. Ostatniego dnia przeczytał 1 stronę. Odkryj tę zasadę i odpowiedz na poniższe pytania.

1. Ile stron przeczytał Witek piątego dnia?

Prawidłowa odpowiedź
2. Ile dni zajęło Witkowi przeczytanie książki?

Prawidłowa odpowiedź
3. Ile stron miała ta książka?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #13

Uporządkuj liczby od największej do najmniejszej.


  876

  867

  786

  768

  687

  678

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #14

Oliwier wyjął ze swojej skarbonki 20 zł. Kupił w sklepie 2 zeszyty po 3 zł każdy i jeden długopis za 2 zł. Które z poniższych działań opisuje poprawne obliczenie reszty? Wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi.

20 minus 2 minus 3 minus 2
20 minus left parenthesis 2 cross times 3 minus 2 right parenthesis
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź20 minus left parenthesis 2 cross times 3 plus 2 right parenthesis
Prawidłowo zaznaczona odpowiedź20 minus 2 cross times 3 minus 2

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 1.5Pytanie z: #15

Mama Kuby jeździ często w podróże służbowe. Uporządkuj nazwy państw zaczynając od tych, które odwiedziła najwcześniej. Skorzystaj ze wskazówek:
- Mama Kuby wróciła ostatnio z Hiszpanii;
- Anglię odwiedziła tuż po Belgii, ale przed wyjazdem do Norwegii;
- Pierwszym obcym krajem jaki odwiedziła była Francja;
- Z Norwegii poleciała do Włoch.


  Francja

  Belgia

  Anglia

  Norwegia

  Włochy

  Hiszpania

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #16

Adaś lubi bawić się liczbami i figurami. Wymyślił, że każdej figurze przyporządkuje liczbę, która powstała przez dodanie liczby wierzchołków, liczby boków i liczby kątów tej figury. Według tej metody trójkąt otrzyma liczbę 9, a prostokąt 12. Liczba 16 nie zostanie przypisana żadnej figurze. Adaś zauważył, że każda kolejna liczba, która powstała w ten sposób jest o 3 większa od poprzedniej. Zaciekawiło go również, że każda z tych liczb jest podzielna przez 3. Dzięki temu odkrył, że pewna figura otrzyma liczbę 42.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #17

Obrazek przedstawia "wycinek" z tabliczki mnożenia. Jaka liczba kryje się pod niebieskim polem?

Prawidłowa odpowiedź 42
32
40
35

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #18

Zaznacz, czy zadnie jest prawdziwe, czy fałszywe.

1.Zeszyt 16-kartkowy ma 32 strony.
2.Liczba 27 jest o 6 większa od liczby 21.
3.Liczba 778 jest liczbą nieparzystą.
4.Liczba 9 ma tylko 2 dzielniki.
5.Liczba 4 jest 2 razy mniejsza niż 8.
6.Na osi pod znakiem zapytania kryje się liczba 5.

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #19

Jakiej reszty nie otrzymamy przy dzieleniu przez 5?

Prawidłowa odpowiedź 7
3
0
4

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #20

Liczby po prawej stronie oznaczają liczbę dzielników. Połącz liczbę z lewej strony z liczbą jej dzielników.

1    1 ...
... 1
2    31 ...
... 2
3    25 ...
... 3
4    21 ...
... 4
5    16 ...
5
... 5
6    18 ...
6
... 6

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #21

Kosma i Justyna są rodzeństwem. Razem mają 14 lat. Kosma jest o 2 lata młodszy od Justyny. Ile lat ma Justyna?

Odpowiedź:
lat

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #22

Amelia wybrała się na zakupy. Kupiła spodnie za 70 zł. Spodnie były obniżone o 20 zł. Pierwsza cena spodni to 90 zł. Kupiła dwie koszulki w promocji "2 sztuki za 50 zł", czyli za jedną koszulkę zapłaciła 25 zł. Na okulary dostała rabat w wysokości 30 zł. Pierwsza cena okularów wynosiła 47 zł. Za okulary zapłaciła 17 zł. Amelia wydała na zakupy 137133 zł.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #23

Liczba 3 razy większa niż 12, to 36, a liczba o 3 większa od 12, to 15. Liczba 3 razy mniejsza niż 12 to 4, a liczba o 3 mniejsza od 12, to 9.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 4

Uzyskane punkty: 4Pytanie z: #24

Podaj wynik.

Odpowiedź:

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 2

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #25

Spójrz na obrazek. Kwadrat podzielono kilkoma liniami. Ile poszczególnych figur znajduje się na tym obrazku? Wybierz właściwą odpowiedź.
Liczba kwadratów: 3.
Liczba prostokątów: 54.
Liczba trójkątów: 5.


Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 2Pytanie z: #26

Połącz liczby z ich nazwami.

1    pięć tysięcy dziesięć ...
... 5010
2    pięćset dziesięć ...
... 510
3    pięć tysięcy sto dziesięć ...
... 5110
4    pięć tysięcy sto ...
... 5100
5    pięć tysięcy jeden ...
... 5001
6    pięćset jeden ...
... 501

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3Pytanie z: #27

Wybierz właściwą odpowiedź.

1. Jaką liczbą rzymską zapiszemy numer klasy czwartej?

Prawidłowa odpowiedź
2. Jaki numer posiada Szkoła Podstawowa w Numerolandii (patrz na obrazek)?

Prawidłowa odpowiedź
3. Gosia ma zegarek, na którym godziny są zapisane za pomocą liczb rzymskich. Jak zapisana jest godzina dziewiąta?

Prawidłowa odpowiedź

Punkty za prawdiłową odpowiedź: 3

Uzyskane punkty: 3
Zostań naszym fanem na Facebooku


Gratuluję! :)